Cena nie odgrywa roli w przypadku polisy na życie?

Niestety, w przypadku długoterminowych zobowiązań, którymi są ubezpieczenia na życie, gra – a to sporą. Podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, powinniśmy być pewni, że jesteśmy w stanie regularnie opłacać składki. Jak dobrze wybrać więc dobrą, a jednocześnie niedrogą polisę? A może te pojęcia się wykluczają?

O wyborze ubezpieczenia w większości przypadków przesądza wielkość składki ubezpieczenia na życie. Wynika to z analizy zapytań klientów wklepywanych w wyszukiwarki internetowe. Hasło ubezpieczenie na życie cena jest szczególnie popularne. Pamiętajmy jednak że niska cena składki nie zawsze idzie w parze z jakością danej polisy.

Wysokość naszej składki zależy w pełnej mierze od sumy, na jaką chcemy się ubezpieczyć, i naszego wieku. Senior ubezpieczając się np. na 200 tys. zapłaci większą składkę niż 20-latek. Istotnym czynnikiem działającym na wysokość naszej składki jest również wykonywany przez was zawód. Kierowca, budowlaniec czy górnik jest dużo bardziej narażony na wypadki niż urzędnik czy nauczyciel. Podobnie jest, gdy nasza praca łączy się z częstymi podróżami samolotem lub gdy podróżujemy do krajów objętych konfliktem zbrojnym.

Równie istotny jest stan naszego zdrowia oraz ryzyko odziedziczenia po naszych przodkach ciężkich chorób typu rak, cukrzyca, udar mózgu. W trosce o zabezpieczenie swoich interesów towarzystwa ubezpieczeniowe mogą z nas wymagać przedstawienia wyników specjalistycznych badań lekarskich lub skierować nas na dodatkowe badania, uzyskując prawo wglądu do diagnozy lekarskiej.

Większość ubezpieczycieli przy określaniu składki polisy na życie bierze również pod uwagę naszą płeć. Kobiety nie tylko żyją dłużej, ale są mniej narażone na różnego typu wypadki, rzadziej tez podejmują ryzykowne zachowania związane z nadużywaniem alkoholu czy uprawianiem sportów ekstremalnych.

Na podstawie uzyskanych z nas informacji i wyników badań akcjonariusze towarzystwa określają wysokość ryzyka, jakie składa się z ubezpieczeniem na życie danego klienta, towarzystwo ubezpieczeniowe dolicza również swoją prowizję. Najniższe składki otrzymują osoby młode, pomyślmy więc o korzystnej polisie na życie przed ukończeniem trzydziestki.