Ranking Ubezpieczeń na życie 2016

Ranking ubezpieczeń jest organizowany przez naszych ekspertów, którzy szczegółowo analizują ofertę najlepszych towarzystw. Przed wyborem jednego z poniższych warto także zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dostępnymi na stronie internetowej ubezpieczyciela.

1. UBEZPIECZENIAONLINE.PL
Platforma umożliwiające porównanie polis na życie
20 Towarzystw Ubezpieczeniowych w ofercie
Indywidualne dopasowanie oferty
Bezpłatna wycena
Prosty formularz do wykonania w kilka chwil

2. AXA – Złoty Środek
Funkcja inwestycyjna produktu
Indywidualne dopasowanie sposobu inwestycji
Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia i czasu trwania polisy
Umowy dodatkowe: np.: śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku / trwały uszczerbek i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku / inwalidztwo i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3. Aviva – Nowa Perspektywa
Zakres ubezpieczenia obejmuje 40 poważnych chorób
Możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej przez rodzinę ubezpieczonego
Rekompensata w sytuacji braku możliwości pracy zarobkowej
Umowy dodatkowe, np.: Pakiet Medyczny Bądź Zdrów
4. PZU – Ochrona +
Stała składka w trakcie trwania umowy
Czas trwania umowy już od 5 lat
Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia
Umowy dodatkowe, np.: na wypadek ciężkiej choroby / leczenia szpitalnego / operacji / złamania kości

5. METLIFE – MetLife Protection
Czas trwania ochrony od 5 do 30 lat
Wiek ubezpieczonego w przedziale 18-70 lat
3 opcjonalne ubezpieczenia (pobyt w szpitalu, jedno z 7 poważnych zdarzeń, śmierć wskutek NW)
Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

6. GENERALI – ProFamilia
Składka już od 70 zł miesięcznie
Możliwość zmiany sumy ubezpieczenia
Rozszerzenie polisy aż o 22 umowy dodatkowe
Możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

7. NATIONALE NEDERLANDEN – Ochrona +
Możliwość zawarcia umowy w przedziale czasowym 5-30 lat
Stała wysokość składki
Wypłata świadczenia bez procedury spadkowej
Umowy dodatkowe Dla Zdrowia i Na Wszelki Wypadek
Elastyczny zakres ochrony

8. ALLIANZ – Plan pełnej ochrony
Przedział wiekowy ubezpieczonego 18-70 lat
Składka od 50 zł miesięcznie
Minimalna długość trwania umowy już od 1 roku
Zmiana sumy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania polisy
Wypłata świadczenia dziennego za pobyt w szpitalu
11 umów dodatkowych w rozszerzeniu

9. CONCORDIA – Życie Casco
Szeroki przedział wiekowy 16-70 lat
Polisa z sumą ubezpieczenia do 200 tys. zł bez badań medycznych
Ochrona ubezpieczeniowa już następnego dnia od podpisania umowy
Stała wysokość składki niezależnie od wieku
Dowolne kształtowanie sumy ubezpieczenia

10. WARTA – Warta dla Ciebie i Rodziny
Oferta skierowana do osób w przedziale wiekowym 18-67 lat
Wysokość składki nie jest uzależniona od wieku ani od płci tylko zakresu ubezpieczenia
Ochrona od 33 zł miesięcznie
Ochrona podstawowa, Plus lub Premium
Assistance medyczny w rozszerzeniu Życie oraz Zdrowie Rodziny