Suma ubezpieczenia na życie

W polskim społeczeństwie ubezpieczenia na życie wciąż nie są zjawiskiem popularnym. Taką polisę ma zaledwie co drugi z nas. Jeszcze mniej osób, ale statystyki o tym milczą, może pochwalić się polisą rzeczywiście dopasowaną do swoich potrzeb, co widać po liczbie roszczeń niezadowolonych klientów.

 

Jednym z głównych powodów irytacji ubezpieczonych jest brak przyznania świadczenia. W niewiele lepszej sytuacji są ci, którzy odszkodowanie co prawda otrzymali, ale jego wysokość jest niesatysfakcjonująca, a w praktyce nie pozwala na pokrycie strat spowodowanych przykrym zdarzeniem. Zbyt niska suma ubezpieczenia przy ubezpieczeniu podstawowym, czyli NNW może spowodować, że po śmierci ubezpieczonego rodzina otrzyma symboliczną kwotę w stosunku do pojawiających się potrzeb lub gdy ubezpieczony był jedynym żywicielem rodziny.

 

Co to jest?

 

Każda polisa na życie zakłada maksymalną kwotę świadczenia, które jest wypłacane ubezpieczonemu. Ta kwota to właśnie suma ubezpieczenia i jest ustalana na początku podpisywania umowy, ale może też być zwiększana w zależności od potrzeb ubezpieczonego. Dzieje się tak np. przy zwiększaniu liczby umów dodatkowych, czyli poszerzaniu zakresu ochrony. Proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia rośnie również wysokość składki.

 

Od czego zależy?

 

Ustalanie sumy ubezpieczenia jest kwestią stosunkowo prostą. Dużo zależy od samego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najlepiej, żeby rozpiętość tej sumy była jak największa, np. do miliona złotych lub nawet więcej. Wysokość sumy ubezpieczenia jest wartością osobną i wpisuje się w pewną kolejność:

1.Suma ubezpieczenia

2.Liczba umów dodatkowych

3.Czas trwania umowy

4.Stan zdrowia ubezpieczonego

 

Dopiero po uwzględnieniu wszystkich powyższych kryteriów agent ubezpieczeniowy oblicza wysokość składki ubezpieczenia. Jeśli wysokość sumy ubezpieczenia od czegoś zależy, to tylko od możliwości finansowych i oczekiwań osoby chcącej się ubezpieczyć.